Ključni cilj fokusnega področja SRIP PMiS Varnost

Ključni cilj fokusnega področja SRIP PMiS Varnost je krepitev varnega počutja v pametnih mestih in skupnostih z izboljšanjem usklajenega preventivnega in operativnega delovanja na področju javne in zasebne varnosti.