Webinar: Praktični vidiki reševanja insolventnosti, 23. 4. 2020 od 13-15 ure

Cilj delavnice je pridobivanje podjetniškega finančnega znanja in veščin za uspešno vodenje podjetja in preprečevanje situacij  insolventnosti. V pripravi je tudi nova zakonodaja, kjer bo na voljo več orodij za ugotavljanje zgodnjih opozorilnih znamenj morebitnih finančnih težav podjetij, ter novi načini podpore podjetnikom, ki ponovno želijo zagnati svojo poslovno dejavnost...

Oddaja vloge na tretjo fazo Operacije SRIP

Obveščamo vas, da smo oddali vlogo za namen sofinanciranja v 3. fazi Javnega razpisa za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«. Skladno s prvotno objavljenim javnim razpisom se podpora SRIP-om izvaja v treh fazah. V prvi fazi so se izbrala strateško razvojna inovacijska partnerstva, ki...

4. Dnevi prakse javnih naročil; 02. in 03. 04. 2020, Thermana park Laško

Vabimo vas na 4. Dneve prakse javnih naročil, ki bodo v znamenju sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja. Rdeča nit letošnjih dnevov prakse javnih naročil je uporaba vseh novosti v praksi.  Strokovni in izkušeni predavatelji bodo udeležencem predstavili, kako novosti vplivajo na uporabo pravil javnega naročanja z vidika naročnikov...

Strokovni posvet KOC Energija, Prehod v brezogljično družbo; 26. 03. 2020, Kranj

Vljudno vabljeni na strokovni posvet Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija, na temo PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO, ki bo v četrtek, 26. 03. 2020, od 08:30 do 14:30, v Kranju. Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je izjemno...

Nacionalni strokovni posvet – Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi; 06. 03. 2020, Ljubljana

Center za energetske rešitve organizira nacionalni strokovni posvet “Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi”, ki bo 06. 03. 2020 na Gospodarskem razstavišču – sejem Dom, Ljubljana. Na posvetu bodo predstavljeni izzivi razogljičenja stavb:• spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij ter uporabe novih tehnologij,• krepitev znanja in usposobljenosti po celotni...

DOBA Fakulteta, članica SRIP PMiS, podpisala Slovensko nacionalno deklaracijo

DOBA Fakulteta je podpisala Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Kot navedeno v deklaraciji ↗, verjamejo, da »se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem...