Sestava partnerstva na domenskem področju

Trenutna sestava partnerstva na domenskem področju: Partnerstvo vključuje 66 članov (38 aktivnih in 28 opazovalcev), podporo področju Varnost pa je izrazilo 7 končnih uporabnikov. Člane opazovalce želimo motivirati za aktivno vključitev, ključni kazalnik predvideva 2,5 % rast aktivnih članov v prvih dveh letih, prioritetno pri MSP.

Podporo akcijskemu načrtu so izrazile s Pismom podpore naslednje organizacije: Detektivska zbornica Slovenije, Policija, Redarstvo Maribor, Redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska gora, Žirovnica, Skupnost občin Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, MO Ljubljana.