Stališče in navodila DSDS S4 na Akcijske načrte SRIP

S strani Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4- Slovenske strategije pametne specializacije, smo prejeli stališča in navodila glede dopolnitev akcijskih načrtov SRIP.

Dopis

Stališče in navodila DSDS