EIT Zdravje nagrade Innostars, rok za prijavo 27. 03. 2019

Združenje evropskih inovacijskih tehnologij EIT Zdravje razpisuje nagrado Innostars za inovacije na poročju zdravja in sicer za pospešitev transferja inovacij na trge in verifikacijo potreb po proizvodu/storitvi na trgu ter s tem za povečanje možnosti, da se pridobijo sredstva za investiranje privatnega kapitala.

Udeleženci v programu dobijo mentorstvo, usposabljanje in intervjuje za validacijo s potencialnimi kupci, investitorji in partnerji.

Najboljših 15 inovacij dobi nagrado 20.000 EUR v t.i. “pametnem denarju” za potne stroške, individualno mentorstvo in usposabljanje.

Rok za oddajo vloge je 27. 03. 2019.