SEP: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2019 – Italija, rok za prijavo 01. 07. 2019

CEI Cooperation Fund je objavil razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU.

Prioritetna področja:

  • evropske integracije, krepitev zmogljivosti in ekonomski razvoj,
  • infrastrukturno načrtovanje in razvoj,
  • kmetijstvo, energija in okolje.

Upravičeni prijavitelji:

Projekte izvajajo organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU, in so namenjeni državam, ki še niso vstopile v EU. Prijavitelji na razpis so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Upravičenci so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Črne gore, Srbije in Ukrajine. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Prijavite lahko projekte v vrednosti do 40,000 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 01. 07. 2019.