Srečanje DS mag. Vojmirja Urlepa s predstavniki Strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-i)

Dne 17. 06. 2019 je bil na pobudo delovne skupine koordinatorjev SRIP-ov (DSKS) sklican sestanek z vodji SRIP-ov. Sestanka so se udeležili koordinatorji vseh devetih SRIP-ov in mag. Vojmir Urlep, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.

Obravnavana je bila sledeča tematika: sodelovanje med ministrstvi in vloga države za boljše delovanje SRIP-ov, metodologija za spremljanje delovanja SRIP-ov, platforma za delovanje vseh SRIP-ov, internacionalizacija in vloga SPIRIT-a ter drugi skupni izzivi.