Program Horizon 2020: razpisi v okviru teme »Pameten, okolju prijazen in integriran promet« za leto 2020, rok za prijavo je 09. 01. 2020

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 je bilo objavljenih 6 razpisov na temo »Pameten, okolju prijazen in integriran promet«, ki podpira dvig konkurenčnosti evropske transportne industrije in zagotavljanje transportnega sistema v Evropi.

Več informacij z razpisno dokumentacijo tukaj.