Jesenski Urbani forum: »Celovito urejanje potniškega prometa – Pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta«; 14. 11. 2019, Novo mesto

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije z Urbanim forumom širi razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter njihovi vlogi v razvoju države. Jesenski forum je vsako leto posvečen strokovnim in izvedbenim temam urbanega razvoja, tokrat zelo aktualni temi: kako pomemben je razvoj celovitega potniškega promet, ki dobro izkorišča možnosti železniškega prometa, za naša mesta in kakovost življenja vseh.

Prehod v brezogljično družbo je eden od glavnih ciljev podnebne politike v Sloveniji. Tudi predlog podnebnega zakona, kot glavni cilj opredeljuje ogljično nevtralnost – ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Pri tem bo treba nasloviti tudi promet, ki je eden glavnih virov teh emisij, poleg tega pa v mestih prispeva tudi k slabši kakovosti zraka, višji ravni hrupa in porabi veliko prostora. Zato bomo morali najti okolju prijaznejše načine potovanj, z manj emisijami, manjšim vplivom na okolje in podnebne spremembe in s čim manj negativnimi vplivi na kakovost življenja ter zdravja ljudi.

Več o forumu si oglejte tukaj. Potrebna je registracija preko prijavnega obrazca.