Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa “Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D – 2019-2023)”, prvi rok 29. 11. 2019

PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je povabilo strokovnjakom na področju digitalne transformacije podjetij za ocenjevanje vlog, v okviru javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023)«.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE
Za ocenjevanje vlog podjetij v letu 2019 bodo upoštevane samo vloge strokovnjakov, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@podjetniskisklad.si, najpozneje do 29. 11. 2019, oziroma do 1. 4. 2020 za ocenjevanje vlog v letu 2020, 1. 4. 2021 za ocenjevanje vlog v letu 2021 ter do 1. 4. 2022 za ocenjevanje vlog v letu 2022.

Več informacij tukaj.