30 let Poslovne skupine DOBA in priznanje Združenja Manager

Danes je poslovna skupina DOBA največja zasebna izobraževalna ustanova v Sloveniji, vključuje DOBA Fakulteto, Višjo strokovno šolo, Jezikovni center in Izobraževanje odraslih. DOBA je center vseživljenjskega izobraževanja v Sloveniji kot tudi izven naših meja. Brošura.

Izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič je DOBI podelila priznanje ob 30. obletnici delovanja za krepitev in širjenje znanja, spodbujanje inovativnega učenja in prispevek k razvoju managerske stroke. Več na povezavi.