RAZPIS EU: Razpis za sofinanciranje pilotnega projekta na področju povezovanja digitalnih tehnologij z umetnostjo – trajnostno upravljanje z vodami

Razpis je tematsko osredotočen na spodbujanje ozaveščenosti o pomembnosti trajnostnega upravljanja z vodami. Prijavijo se lahko neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, organi javnega sektorja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, univerze, raziskovalne in izobraževalne institucije ter podjetja iz držav članic EU. Več info.