SKLAD ZA INOVACIJE: Razpis za sofinanciranje inovacij in tehnoloških rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

7. 7. 2020 je bil objavljen prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada za inovacije, ki bo financiral prelomne tehnologije na področju energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika. Več info.