Dosežen dogovor o proračunu EU za raziskave in inovacije

Evropski parlament in Evropski svet sta dosegla politični dogovor o proračunu za Obzorje Evropa, največjem nadnacionalnem programu, ki je doslej podpiral raziskave in inovacije.
Program bo imel med letoma 2021 in 2027 približno 95,5 milijarde EVROV proračuna, vključno s 5,4 milijarde EUR iz NextGenerationEU za povečanje okrevanja Evropske unije od posledic COVID-19. Več