CER: 13. april 2021, od 13.00 do 16.00

Gospodarstvo v pripravah za 
55% znižanje emisij do leta 2030

Podnebne spremembe so svetovni izziv, ki vplivajo na vse ravni družbe in celotno gospodarstvo. EU se je odločila biti vodilna v boju proti podnebnim spremembam. Zato se je odločila povečati podnebne ambicije na način, ki bo spodbujal trajnostno gospodarsko rast, omogočal ustvarjanje delovnih mest, državljanom in državljankam EU zagotavljal zdravstvene in okoljske koristi, s spodbujanjem inovacij na področju zelenih tehnologij pa bo prispeval k dolgoročni konkurenčnosti gospodarstva EU v svetu.

Voditelji in voditeljice EU so se decembra 2020 dogovorili o zavezujočem cilju, da EU do leta 2030 doseže najmanj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Prav tako so se voditelji dogovorili, da bo 30 % skupnih odhodkov iz proračuna EU za obdobje 2021–2027 namenjenih projektom, povezanim s podnebjem in doseganjem podnebne nevtralnosti. 

 Na spletnem dogodku bomo govorili bomo o:
–    prednostih in izzivih slovenskega gospodarstva pri prehodu v nizkoogljično družbi, 
–    kako se sektorji soočajo s to tranzicijo in v kakšnih fazah so,
–    kaj podjetja potrebujejo na tej poti,
–    kako se spreminjajo zahteve kupcev, kako se preoblikujejo dobavne verige in verige vrednosti
–    kaj za slovenska podjetja pomeni nov zakonodajni okvir »Fit for 55«,
–    zakaj zelena transformacija ni več alternativa, ampak naša edina možna pot v prihodnost. 
 
Program in prijave