Ovire pri dostopu na trg Turčije ter stanje glede dostopa na trg Združenih držav Amerike in Brazilije

Evropska komisija si prizadeva za odpravo trgovinskih ovir na tretjih trgih (izven EU), kar lahko koristijo tudi slovenska podjetja, saj Slovenija sodeluje v partnerstvu med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji.

S ciljem odkrivanja in reševanja trgovinskih ovir, s katerimi se podjetja srečujejo na trgih zunaj EU, je Evropska komisija vzpostavila strukture za sodelovanje z državami članicami in podjetji. Ena od struktur je svetovalni odbor za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Committee). Odbor, sestavljen iz predstavnikov Evropske komisije, uradnikov držav članic in predstavnikov Evropskih združenj, se sestaja enkrat mesečno v Bruslju (trenutno preko video konference) in obravnava trgovinske ovire.

Obveščamo vas, da bodo na naslednjem Odboru glede dostopa do trgov (MAAC), ki bo potekal 20.1.2022, obravnavane tudi ovire pri dostopu na trg Turčije ter stanje glede dostopa na trg Združenih držav Amerike in Brazilije.  

Na portalu »Access2Markets« so dostopne ovire, ki so bile prijavljene do sedaj:  
–        za ZDA na povezavi:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/results?isSps=false&countries=US
–        za Brazilijo na povezavi:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/results?isSps=false&countries=BR

Države članice ter gospodarska in industrijska združenja, ki so del odbora MAAC, so povabljena, da delijo informacije glede ovir, s katerimi se njihova podjetja srečujejo na trgih navedenih držav. Slovenska podjetja prosimo, da sporočite, če se soočate s trgovinskimi ovirami pri dostopu do navedenih trgov (Turčija, ZDA, Brazilija).  Za povratno informacijo se priporočamo do 17.1.2022 na elektronska naslova tanja.kosutnik@gov.si ter katarina.kuznik@gov.si. Z delitvijo informacij o težavah in obravnavo le –teh na MACC lahko skupaj pomagamo pri odpravi čim več ovir, s katerimi se soočajo podjetja pri dostopu do tretjih trgov.  

Ovire so registrirane v spletnem portalu »Access2Markets«. Pritožbe se vlagajo preko Enotne kontaktne točke in spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi:  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA