Poziva Evropske komisije za oblikovanje dveh novih tematskih partnerstev v okviru Urbane agende EU

Evropska komisija je objavila poziva mestom, državam članicam, partnerskim državam, regijam, mestnim konzorcijem, nacionalnim krovnim mestnim organizacijam in drugim zainteresiranim stranem za oblikovanje dveh novih tematskih partnerstev v okviru Urbane agende za EU (UAEU). Prvo tematsko partnerstvo je Greening Cities, drugo pa Sustainable Tourism.

Rok za prijavo se izteče 16. 9. 2022.