Brošura z informacijami o stičnih točkah med EIT in programom Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Na Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT) so pripravili brošuro, v kateri so predstavili stične točke med EIT in programom Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Med drugim izpostavljajo, da tako EIT kot MSCA združuje skupine iz visokošolskega izobraževanja, raziskav, podjetij, industrije in drugih neakademskih sektorjev. Oba spodbujata raziskave in inovacije s sodelovanjem med visokošolskim, raziskovalnim in neakademskim sektorjem. Oba  talentom na področju raziskav in v podjetjih pomagata, da pridobijo znanje in spretnosti za prihodnje potrebe trga dela.