Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026, prijava do 8. 3. 2024 do 14.00

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026. Predmet javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja na vseh raziskovalnih področjih, ki zajemajo medsebojne obiske slovenskih in ameriških raziskovalcev v letih 2024 – 2026.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v aktivnosti bilateralnega sodelovanja vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-BI-ZDA-2023 na spletnem portalu ARIS DigitalForms do 8. 3. 2024 do 14.00.