Skupen razvoj

Skupen razvoj je usmerjen v storitveno inovativno in tehnološko napredno celovito rešitev »Operativni in nadzorni sistemi Varnega mesta« oz. »Safe City Operations and Monitoring Systems« z možnostjo integracije storitev in odprtih podatkov z ostalimi vertikalnimi področji.

Rešitev je samostojna in zaokrožena celota, ima elemente skupne zasnove, omogoča enotno uporabniško izkušnjo na vseh ravneh in vključuje sistem izobraževanja, usposabljanja in podporne dokumentacije. Operativni in nadzorni sistemi Varnega mesta bodo združljivi in medsebojno povezljivi z ostalimi sistemi, kar bo omogočilo različne pristope h gradnjam konceptov pametnih mest in skupnosti.