Skupščina

Skupščina je najvišje predstavniško telo SRIP PMiS, sestavljajo pa jo predstavniki vseh članov SRIP PMiS.

Vsak član SRIP PMiS za člana Skupščine imenuje enega (1) svojega predstavnika.

Naloge in pristojnosti Skupščine so:
i) potrjuje letna in finančna poročila;
ii) izvoli in odpokliče člane Usmerjevalnega odbora, ki niso imenovani s strani ustanovnih članov SRIP PMiS, v skladu z določbami tega Poslovnika;
iii) predlaga ustanovnim članom SRIP PMiS, da zamenjajo člana Usmerjevalnega odbora, imenovanega s strani njihove organizacije;
iv) odloča o spremembah tega Poslovnika.

Skupščina se sestaja predvidoma enkrat letno. Postopki odločanja Skupščine so podrobneje opredeljeni v III. delu Poslovnika.

Tretja Skupščina SRIP PMiS je potekala 4. junija 2020. Na njej je bil sprejet prenovljen Poslovnik SRIP PMiS.

Zapisnik tretje skupščine PMiS 4. 6. 2020

Druga Skupščina SRIP PMiS je potekala 4. septembra 2019. Na njej je bil sprejet prenovljen Poslovnik SRIP PMiS.

Zapisnik druge skupščine PMiS 4. 9. 2019

Prva Skupščina SRIP PMiS je potekala 23. marca 2017. Pred njo so bili izvedeni posamezni volilni zbori na katerih so bili izvoljeni vodje in predstavniki članov v programskem svetu iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij za posamezna področja ter volitve v Usmerjevalni odbor.

Zapisnik prve skupščine PMiS