Srečanje članov SRIP PMiS; 4. julij 2018, GZS

Rezervirajte si čas za srečanje članov SRIP PMiS, kjer bomo na kratko pregledali opravljene aktivnosti, prihajajoče dogodke in iniciative, predstavili prihajajoče razpise za razvojna in druga sredstva, s katerimi lahko podprete razvoj inovativnih produktov ter možnosti za internacionalizacijo.

Rezervirajte si čas za povezovanje s člani in se prijavite:
Datum: 4. 7. 2018 med 9:00 in 11:00 uro.
Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana C. Parkiranje je urejeno v okviru GZS.

Dnevni red srečanja:
8:30 Registracija
9:05 – 9:10 Pozdrav in uvod; Nenad Šutanovac, GZS
9:10 – 9:25 Priložnosti za internacionalizacijo, Ante Milevoj, CEMP GZS
9:25 – 9:40 Ključne aktivnosti PMIS v preteklem obdobju in napoved prihajajočih; Matjaž Šteblaj, PMiS
9:40 – 9:55 Ključne aktivnosti IKT HM v preteklem obdobju in napoved prihajajočih; Nenad Šutanovac, IKT_HM
9:55 – 10:25 Prihajajoči razpisi RR, Mateja Elin Praznik, RR & Co
10:25 – 11:00 Povezovanje članov: 3 minutne predstavitve zainteresiranih članov, ki iščete ali ponujate partnerstva, platforme, skupne projekte
Srečanje bomo zaključili z nekaj minutnimi kratkimi predstavitvami zainteresiranih članov, ki iščete ali ponujate partnerstva, platforme, skupne projekte, študije primerov in s tem ustvarili priložnost za vaše povezovanje v okviru problematike partnerstva. V kolikor ste zainteresirani za 3 minutno predstavitev, v prijavnici to označite in na kratko opišete temo.Rezervirajte si čas za povezovanje s člani PMiS in se prijavite. Veselimo se srečanja z vami!

Lep pozdrav,
SRIP PMiS & IKT Horizontalna mreža

Online študij DOBA

 

Po mednarodni akreditaciji UNIQUe je DOBA Fakulteta za kakovost online študija prejela tudi mednarodni certifikat EOCCS, ki ga podeljuje evropsko združenje poslovnih šol EFMD (European Foundation for Management Development).

IoT rešitve: adeunis

Če želite izboljšati upravljanje objektov, brezžično v realnem času meriti porabo elektrike, vode in plina, spremljati nivo tekočin v rezervoarjih, na daljavo nadzorovati delovanje strojev, prejemati alarme o težavah na komponentah ali vzpostaviti kak soroden IoT mehanizem, potem so adeunis produkti idealna izbira za vas.

Evropska komisija: kohezijska politika 2021-2027

Evropska komisija bo obnovila pobudo “pot do odličnosti” za pomoč regijam, v namen zvišanja inovativnosti. Regije bodo izvedle strategijo pametne specializacije: regionalne inovacijske strategije, ki temeljijo na nišnih področjih, na katerih imajo konkurenčno prednost.

Pobuda, bo v povezavi s predlogi Komisije za prihodnjo kohezijsko politiko, novi program Obzorje Evropa ter obnovljeni načrt za raziskave in inovacije, pripomogla k oblikovanju regionalnih strategij za inovacije, ob podpori evropskih sredstev v prihodnjem proračunskem obdobju EU 2021–2027. Celotno sporočilo in dodatne informacije.

Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing)

Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing), deluje v sklopu projekta TETRAMAX v odseku IJS: Računalniški sistemi – E7, z namenom podpore evropski industriji, pri inoviranju izdelkov in storitev z digitalnimi tehnologijami.

Cilj projekta je spodbuditi širšo uporabo tehnologij CLEC v industriji in družbenih rešitvah koristnih za področje Evropske Unije.

Vabimo člane SRIP PMiS, da izkoristijo možnosti sinergij aktivnosti.

Napoved posvetovanj z deležniki v fazi oblikovanja vsebinsko poglobljenih zasnov programov v okviru programiranja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nacionalne kontaktne točke dne 17. 4. 2018 podpisala Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2014– 2021, ki je bil podpisan z Islandijo, Kneževino Lichtenstein in Kraljevino Norveško ter Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki je bil podpisan s Kraljevino Norveško. S tem je bila zagotovljena pravna podlaga za dodelitev sredstev finančnih mehanizmov Sloveniji.

Uradno vabilo z dnevnim redom in vsebinskim gradivom za posvetovanje z deležniki, bo posredovano, strani SVRK, v tednu od 18. do 22. junija 2018. Posvetovanja s ključnimi deležniki bodo izvedena 4. in 5. julija 2018.

Uspešno izpeljan seminar o možnostih vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU, s poudarkom na področju energije; 01. 06. 2018, EU HIŠA

Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj z Evropsko komisijo, Centrom energetskih rešitev (CER) in Inštitutom Jožef Stefan, v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom: “Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije.”

Seminar je bil namenjen ozaveščanju o priložnostih za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje, zlasti Evropske unije, izpostavljeno pa je bilo področje trajnostne energije.

Seminarja se je udeležilo okoli šestdeset predstavnikov slovenskih podjetij in drugih zainteresiranih institucij. Nekaj utrinkov z dogodka: