TETRAMAX novice – februar 2019

Posredujemo vam februarske TETRAMAX novice.

Želimo vas opomniti, da je drugi klic za »Value-chain« in interdisciplinarne projekte odprt do 31. 3. 2019.

V kolikor ste zamudili delavnico v Sloveniji, lahko podrobnosti o kaskadnem financiranju TETRAMAX izveste na delavnici »Smart funding for digitalization of Europe’s Industry«, ki bo v sklopu konference DATA 2019 v Firencah, Italija, dne 27. 3. 2019 od 11.00 do 12.30.

Za informacije o odprtih klicih in posredniškem portalu TETRAMAX so vam na voljo v kompetenčnem centru clec.

Center Pametna mesta in skupnosti in Center Tovarne prihodnosti je za svoje člane organiziral 4 urno predavanje, na temo novih razpisov

 • povratna in nepovratna sredstva v 2019,
 • splošni pregled napovedanih razpisov 2019,
 • poudarki, usmeritve in novosti na področju nacionalnih razpisov, praktični nasveti za dobro pripravo projekta,
 • 10 najpogostejših napak pri projektnem poročanju, primer dobre prakse,
 • kratek pregled aktualnih razpisov v Sloveniji,
 • EU razpisi; aktualni programi za obdobje 2019 – 2020 in novosti v okviru EU razpisov,
 • kakšna naj bo projektna ideja, da ustreza razpisom v okviru Obzorja.

Delavnica je potekala v prostorih GZS , dne 7. 2. 2019. Podjetje RR CO d.o.o. je, skupaj s predstavnikom SVRK-ja predstavilo aktualne in planirane razpise v letu 2019, v Sloveniji in na nivoju EU, za področje pametnih mest in tovarn prihodnosti.

 • ICT academy: Brezplačni online tečaji

Z osnovami Linuxa se lahko spoznate v tečaju “NDG Linux Unhatched” – > VPIS

»Introduction to Cybersecurity« poljudno razloži temo kibernetske varnosti. Spoznali boste, kako zaščititi vašo zasebnost na spletu, ter pridobili dodaten vpogled v varnostne probleme, s katerimi se danes soočajo številna podjetja in organizacije. – > VPIS 

Introduction to IoT na splošno predstavi temo Interneta stvari in razloži, kaj pomeni, ko se v internetno omrežje povezujejo ljudje, naprave in sistemi -> VPIS

 • Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO1)

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18), Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije: do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit. Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in Zadruge po Zakonu o zadrugah. 

UL FE: Brezplačni online tečaji

 • Brezplačni online tečaji
 • Brezplačni online tečaji

Z osnovami Linuxa se lahko spoznate v tečaju “NDG Linux Unhatched” – > VPIS

»Introduction to Cybersecurity« poljudno razloži temo kibernetske varnosti. Spoznali boste, kako zaščititi vašo zasebnost na spletu, ter pridobili dodaten vpogled v varnostne probleme, s katerimi se danes soočajo številna podjetja in organizacije. – > VPIS 

Introduction to IoT na splošno predstavi temo Interneta stvari in razloži, kaj pomeni, ko se v internetno omrežje povezujejo ljudje, naprave in sistemi -> VPIS

Z osnovami Linuxa se lahko spoznate v tečaju “NDG Linux Unhatched” – > VPIS

»Introduction to Cybersecurity« poljudno razloži temo kibernetske varnosti. Spoznali boste, kako zaščititi vašo zasebnost na spletu, ter pridobili dodaten vpogled v varnostne probleme, s katerimi se danes soočajo številna podjetja in organizacije. – > VPIS 

Introduction to IoT na splošno predstavi temo Interneta stvari in razloži, kaj pomeni, ko se v internetno omrežje povezujejo ljudje, naprave in sistemi -> VPIS