Spletni seminar – Bodite pripravljeni na Brexit; 25. 10. 2019

UK Government – Border Delivery Group organizirabrezplačen spletni seminar na
temo, kako lahko svoje podjetje učinkovito pripravite na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.  

Spletni seminar bo potekal v petek, 25. 10. 2019 ob 11.00. Seminar je namenjen vsem slovenskim podjetjem, ki na kakršenkoli način poslovno sodelujejo z Združenim kraljestvom. Razloženi bodo carinski postopki ob izstopu Združenega kraljestva iz EU, zlasti na blago, ki zapusti, in blago, ki vstopa v Združeno kraljestvo. Izpostavljene bodo ključne točke, ki vam bodo pomagale v celoti razumeti, kaj morate storiti, da se pripravite na Brexit.  

Cilji seminarja so: 
– podati pregled postopkov, ki bodo veljali po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije;
– spodbuditi in poudariti potrebo po pripravah na Brexit.    

Spletni seminar je brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku. Za udeležbo na
seminarju se je potrebno registrirati preko povezave.

Javni razpis P4D 2019 -2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, rok za oddajo 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4D 2019 -2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%. 

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

 • Digitalno transformacijo ključnih proizvodni in poslovnih procesov
  • Izboljšanje izkušnje kupca,
  • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
  • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, 
  • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture,
  • kibernetsko varnost in o Industrija 4.0.
 • Tehnološko opremljenost
  • Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih,  
 • izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, poslovna enota oz. podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge,  
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge,
 • imajo ob oddaji vloge pripravljeno digitalno strategijo, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju in akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0)

Več informacij z razpisno dokumentacijo tukaj.

20. konferenca Telekomunikacije: Izzivi digitalne generacije; 14. 11. 2019, Ljubljana

Letošnja konferenca bo posvečena sedanji digitalizacijski dobi, ki korenito spreminja družbo, predvsem pa poslovna okolja. Ključna tema letošnje konference bodo tako Izzvi digitalne generacije, s katerimi se srečujemo ob pospešeni uvedbi digitalizacije.

Na dogodku bodo strokovnjaki z področja IKT predstavili trende in novosti s področja sodobnih tehnologij v povezavi z izziv, ki jih prinaša uporaba v praksi. Iz prve roke se boste lahko seznanili z izzivi digitalne transformacije na različnih nivojih, tako v poslovnem svetu, kot tudi z regulatornimi in družbenim vidiki digitalne transformacije. Med primeri dobre prakse iz domačega poslovnega okolja se bodo na dogodku predstavili tako predstavniki podjetij, ki ponujajo rešitve, kot tudi tisti ki jih dnevno uporabljajo.

Več informacij s prijavnim obrazcem tukaj.


Enodnevna konferenca o trženju inovacij IT IS TIME TO MARKET, 21. 10. 2019, Ljubljana

SDBP, Slovensko nizozemsko poslovno združenje, skupaj s partnerji SPIRIT in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, na povabilo Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije organizira v ponedeljek, 21. 10. 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani enodnevno konferenco o trženju inovacij.

Skupaj z nizozemskimi partnerji, Growfield in Univerzo Nyenrode, bo
predstavljen nizozemski pristop k inovacijam, ki izhaja iz resničnih tržnih priložnosti in reševanja ključnih poslovnih izzivov še preden določimo končno tehnično rešitev.

Konferenca predstavlja začetek stalne platforme med državama, ki slovenskim izumiteljem in inovativnim podjetjem omogoča dostop do nizozemskih podjetij, ki iščejo rešitve, in obratno. V bližnji prihodnosti se bo razširila tudi na druge države.

Med konferenco bo prikazano več zanimivih primerov dobrih praks.
Poleg govorov naprednih podjetnikov in drugih vidnih govorcev, temelji konferenca na treh obsežnih panelih in zaključni okrogli mizi:
1. Komercializacija inovacij
2. Prihodnost življenjskega okolja
3. Prihodnost pametnih povezav

Sodeloval bo tudi član SRIP PMiS, Špica International d.o.o., ki bo predstavil svojo rešitev Odprta digitalna logistična platforma LogChain.

Konference se lahko udeležite fizično na lokaciji dogodka ali »online« na daljavo.

Prijavni obrazec se nahaja v Vabilu.

Vljudno vabljeni!

Delavnica: Catalysing Urban Transformation in Slovenia, 23. 10. 2019, Ljubljana

ZMOS v sodelovanju z organizacijo EIT Climate-KIC in E-zavodom pripravlja delavnico »Catalysing Urban Transformation in Slovenia«.

Delavnica bo potekala 23. 10. 2019 v Ljubljani v prostorih Poligona (Tobačna ulica 5).

Ekipa mednarodnih strokovnjakov bo na delavnici v inovativni in kreativni atmosferi načrtovala prehod slovenskih mest v brezogljične in krožne skupnosti ter identificirala projekte in poslovne modele kot tudi možne vire financiranja, ki bodo tak prehod omogočili.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Več informacij tukaj.

Gospodarska delegacija na NORVEŠKO, 6. 11. – 7. 11. 2019

Predstavniki slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij vljudno vabljeni na znanstveno-poslovno konferenco, ki bo v Oslu organizirana v sodelovanju z CEMP GZS in multidisciplinarnim, raziskovalnim inštitutom SINTEF, ob priložnosti državniškega obiska predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, 06. in 07. novembra 2019, na Norveškem.

Osrednje teme konference bodo:
– umetna inteligenca,
– robotika,
– krožno gospodarstvo in
trajnostna mobilnost.

Namen konference je predstavitev dosežkov raziskovalnih inštitucij in podjetij iz obeh držav ter vzpostavljanje stikov med slovenskimi in norveškimi institucijami ter podjetji. Obisk gospodarske delegacije na Norveškem organizirajo Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije.

Več informacij tukaj.

Tečaj IoT Fundamentals: Analitika podatkov v Python-u

Vabljeni na praktično delavnico, kjer bodo predstavljena ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci boste na začetku spoznali programski jezik Python in njegove knjižnice za obdelavo podatkov. Poudarek bo na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov. Tečaj je odlična odskočna deska v svet analitike podatkov.

Tečaj se prične v ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 16:15, na UL, FE.

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje obdelave podatkov in Big Data,
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju obdelave podatkov.

Več informacij tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022, rok za prijavo je 07. 11. 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. 

Upravičenci:

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški: 

-stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
– stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
-postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
-stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
-stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% od upravičenih stroškov operacije. 

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 07. 11. 2019.

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj.

Delavnica: Avtorska, podjemna ali mandatna pogodba?, 16. 10. 2019, Ljubljana

CNVOS dne 16. 10. 2019, od 16.00 do 18.30, organizira delavnico na temo razlik med avtorsko, podjemno in mandatno pogodbo.

Na delavnici, ki jo bo vodil Matej Verbajs, vodja pravne službe na CNVOS, boste poleg tega, da boste izvedeli, kdaj te pogodbe lahko sklepate in koliko vas stanejo, izvedeli tudi, kako se pri njihovem sklepanju ustrezno zavarovati in kakšne so zahteve do delavca, s katerim določeno pogodbo sklenete.

Več informacij in spletni obrazec za prijavo tukaj.

Za nami je uspešna delavnica »Kako do nepovratnih sredstev za projekt na odprtih razpisih TETRAMAX«

Dne 02. 10. 2019 smo SRIP PMiS in Odsek za računalniške sisteme na IJS za svoje člane organizirali delavnico na temo »Kako do nepovratnih sredstev za projekt na odprtih razpisih TETRAMAX«.

Delavnica je bila namenjena predstavnikom podjetij, ki iščejo možnosti za hiter in čim manj tvegan dostop do rešitev na področju sodobnih IKT tehnologij, s katerimi bi inovirali in izboljšali izdelke in storitve ter njihovimi raziskovalnimi partnerji. Predstavljene so bile možnosti za pridobivanje sredstev na odprtih klicih TETRAMAX in posredniški portal, ki omogoča iskanje ponudnikov tehnologij in projektnih parterjev, ter prenos tehnologij prek mreže vseevropske kompetenčnih centrov.