Priložnost za sodelovanje z mednarodnimi velikimi podjetji – projekt InNow

ABC Accelerator nudi start-upom in SME podjetjem, ki delujejo na področju Clean Tech, priložnost, da tesno sodelujejo z mednarodnimi velikimi podjetji. Start-upom in podjetjem program omogoča brezplačen dostop do velikih podjetij, ki sodelujejo v programu, predavanja ter brezplačna mentorstva in usposabljanja na področjih, kjer ta potrebujejo dodatno podporo. Če se vključite v program, s tem dobite posebej za vas prilagojen program ter  dobite neposredni dostop do virov, znanja, izkušenj in potreb velikih podjetij. Mnoga med njimi so izrazila tudi interes za investiranje ali nakup produkta oz. storitve.

 Če vaše podjetje deluje na področju tehnologij, povezanih z:

  • energetsko učinkovitostjo,
  • trajnostno rabo virov,
  • zaščito okolja,
  • recikliranjem, ponovno uporabo ali krožnim gospodarstvom,
  • pametnimi in učinkovitimi zgradbami ter mesti,
  • obnovljivimi viri energije,
  • pametnim električnim omrežjem,
  • zelenim transportom in mobilnostjo,
  • zeleno kemijo,
  • drugimi s tem povezanimi področji,

si lahko zagotovite svoje mesto v programu s prijavo! Vaše prijave sprejemajo do 20. februarja 2021 do 23:59 na spletni strani TUKAJ.

Program sodelovanja je razvit v okviru projekta InNow.

Kontakt v primeru dodatnih vprašanj: info@abc-accelerator.com

Več o razpisu TUKAJ