Vabilo na dogodek Meet in Italy for Life Sciences; 16. 10. – 18. 10. 2019, Italija

Vabljeni na dogodek Meet in Italy for Life Sciences, ki bo potekal od 16. 10 – 18. 10. 2019 v Trstu. Gre za dogodek za povezovanje uveljavljenih podjetij, start-upov, raziskovalnih organizacij in investitorjev s področja medicine, genetike, molekularne biologije, bioinformatike in farmacije. Na dogodek je prijavljenih že več kot 300 organizacij iz Italije in drugod.

Več informacij o dogodku in prijavljenih udeležencih si oglejte tukaj.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava pa je obvezna do 7. 10. 2019.

Vabilo k udeležbi na glasovanju na Dopisni seji članov SRIP PMiS

Spoštovani člani SRIP PMiS

V skladu z Zapisnikom 4. seje Programskega sveta (PS), z dne 20. 06. 2019 je potrebno do konca septembra 2019 izvesti volilne zbore manjkajočih / neaktivnih članov in predstavnikov v Programskem svetu.

Novo oblikovane ekipe: vodja vertikale, predstavnik v PS iz gospodarstva in predstavnik v PS iz raziskovalnih organizacij (RO) bodo v oktobru aktivno vpete v oblikovanje in prenovo Akcijskega načrta SRIP PMiS, ki bo krovni dokument za prijavo tretje faze Operacije SRIP PMiS, ki se prične z 09. 01. 2020.

Skladno s sklepom Koordinacije Vertikal, z dne 13. 09. 2019 se je zbiranje predlogov kandidatov izvedlo dopisno, v obdobju: 17. 09.-24. 09.2019.

Volilni zbori se bodo, prav tako v skladu z zgoraj navedenim sklepom, izvedli preko dopisnega glasovanja, obliki spletne aplikacije za oddajo glasu, ki bo potekalo v obdobju:

26. 09. (od 7 ure zjutraj) – 30. 09. 2019 (do 19 ure popoldan).

Glasovanje bo v omenjenem obdobju možno na povezavi:

https://forms.gle/vtgHAhtiKyLerCwe6

Vodjo vertikale volijo vsi člani vertikale, predstavnika članov v programskem svetu iz raziskovalnih organizacij volijo le raziskovalne organizacije, predstavnika članov v programskem svetu iz gospodarskih organizacij volijo le gospodarske družbe. Vsak član SRIP PMiS ima pravico oddaje enega glasu, s predpostavko o izpolnjevanju pravil glasovanja, ki so podrobneje opredeljena v Poslovniku SRIP PMiS.

Glasovanje: DA, v kolikor se strinjate s predlogom kandidature in NE, v kolikor se ne strinjate s predlogom kandidature.

Vabilo na informativni dan o programu Horizon Europe, 25. 10. 2019, Ljubljana

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja (SBRA) skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport organizira že tradicionalni informativni dan o okvirnemu programu EU za raziskave in inovacije, ki letos nosi naslov The Dawn of Horizon Europe: Europe’s New Research & Innovation Programme. Dogodek bo potekal 25. 10. 2019 v prostorih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj informativnega dneva je predstaviti različne elemente prihodnjega programa Obzorje Evropa, od strukture programa, različne grozde družbenih izzivov, Marie Curie Sklodovska in Evropski raziskovalni svet, ter novosti programa, kot so misije, partnerstva in Evropski inovacijski svet.

V okviru konference bo organizirana tudi okrogla miza s predstavniki SRIP-ov, ki bodo razpravljali o pomenu vključevanja slovenskih raziskovalcev in gospodarstva v mednarodna razvojna partnerstva.

Konferenca je brezplačna, potekala bo v angleškem jeziku.

Več informacij tukaj.

Prvi doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi DOBA Fakultete

Doktorski študijski program DOBA Fakultete je namenjen predvsem posameznikom, ki jih zanimajo izzivi inoviranja in trajnostnega poslovanja, posameznikom, ki imajo raziskovalno žilico in želijo z ustvarjanjem novih znanj in rešitev prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku ter tistim, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. delovati v raziskovalnih organizacijah ali v raziskovalnih oddelkih znotraj podjetij.

Študenti bodo v doktorskem študijskem programu pridobili poglobljeno znanje o interdisciplinarnem področju inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga bo mogoče uporabiti pri reševanju izvirnih raziskovalnih problemov v okviru različnih disciplin (poslovanje, ekonomija, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti itd.). Prav tako se bodo usposobili za samostojno znanstveno-raziskovalno delo na najzahtevnejšem nivoju, razvili pa bodo tudi kompetence kritične presoje in refleksije pri implementaciji novih spoznanj in rešitev v konkretna poslovna okolja.

Več o programu si preberite tukaj.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«, rok za prijavo je 24. 10. 2019

Javna agencija SPIRIT je objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«.

Namen javnega razpisa: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 

Cilj javnega razpisa : prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. 

Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: 50%. Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Rok za prijavo: 24. 10. 2019.

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj.

Javni natečaj za izbor idejne zasnove “Moja varnost in mobilnost”, rok za prijavo 04. 10. 2019

Ministrstvo za javno upravo je razpisalo javni natečaj za izbor idejne zasnove »Moja varnost in mobilnost«. Predmet javnega natečaja je izbor šestih najboljših idejnih zasnov ali prototipov mobilne informacijske rešitve, ki bodo preko uporabe in vizualizacije odprtih podatkov omogočile večjo osebno in splošno varnost ter mobilnost ter izbor zmagovalne ideje na hackatonu »Moja varnost in mobilnost«.

Namen nagradnega natečaja je promocija in spodbujanje uporabe odprtih podatkov javnega sektorja, predvsem tistih, ki so objavljeni na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI na temo varnosti v prometu in mobilnosti.

Na javnem natečaju lahko sodelujejo razvijalci, oblikovalci, uporabniki odprtih podatkov in drugi.

Rok za prijavo je 04. 10. 2019 do 16.00.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Program Horizon 2020: razpisi v okviru teme »Pameten, okolju prijazen in integriran promet« za leto 2020, rok za prijavo je 09. 01. 2020

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 je bilo objavljenih 6 razpisov na temo »Pameten, okolju prijazen in integriran promet«, ki podpira dvig konkurenčnosti evropske transportne industrije in zagotavljanje transportnega sistema v Evropi.

Več informacij z razpisno dokumentacijo tukaj.

Program Horizon 2020: razpisi za sofinanciranje projektov na področju varne, čiste in učinkovite energije

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 je bilo objavljenih 15 novih javnih razpisov za sofinanciranje projektov na področju varne, čiste in učinkovite energije do leta 2020.

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj.

Program šestih delavnic za korporacije: KorpoStart priložnost #2

V okviru projekta KorpoStart, v katerem sodelujejo CorpoHub, Gospodarska zbornica Slovenije in Saša inkubator ter katerega cilj je povezovanje korporacij z inovativnimi MSPji, vas obveščamo o programu šestih delavnic za korporacije.

Usposabljanje podaja aktualne prakse uspešnega sodelovanja z zunanjimi ekipami novih znanj, tehnologij, rešitev. Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Program se izvaja z namenom povečanja angažiranosti zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij. ​

Obseg usposabljanja: 6 modulov po 4 ure, eden od njih bo izveden v obliki strokovne ekskurzije v tujino.

Termin usposabljanja: 1. – 24. 10. 2019

Lokacija usposabljanja: Ljubljana​

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti vseh šestih modulov. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne korporacije. Moduli se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru, da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova izpuščenega modula pred  naslednjim modulom.   

Podrobnejše informacije si oglejte tukaj.


100 % sofinanciranje za delo na inovacijah v malih in srednjih podjetjih, rok za prijavo 15. 01. 2020

Evropska komisija je v novi pilotni akciji v okviru Horizon 2020 objavila razpis za mala in srednja podjetja, ki se lahko prijavijo za 100 % financiranje zaposlenih, t.i. “inovacijskih sodelavcev” s specifičnimi znanji, ki jih podjetja ne najdejo v slovenskem okolju. Razpis zagotavlja 4 mio EUR za približno 115 upravičencev.

Majhna in srednje velika podjetja se pri inoviranju vse prepogosto srečujejo s težavami dostopati do veščin in najnovejših tehnoloških spoznanj kot tudi z omejeno zmožnostjo ustreznega upravljanja inovacijskega procesa. Z razpisano objavo se bo tista podjetja, ki lahko izkažejo, da za uresničitev njihove inovativne ideje na nacionalni ravni nimajo ustrezne podpore, podprlo z možnostjo enoletnega sodelovanja z vrhunskim raziskovalcem.

Več o razpisu tukaj.