Vabilo k udeležbi na glasovanju na Dopisni seji članov SRIP PMiS

Spoštovani člani SRIP PMiS

V skladu z Zapisnikom 4. seje Programskega sveta (PS), z dne 20. 06. 2019 je potrebno do konca septembra 2019 izvesti volilne zbore manjkajočih / neaktivnih članov in predstavnikov v Programskem svetu.

Novo oblikovane ekipe: vodja vertikale, predstavnik v PS iz gospodarstva in predstavnik v PS iz raziskovalnih organizacij (RO) bodo v oktobru aktivno vpete v oblikovanje in prenovo Akcijskega načrta SRIP PMiS, ki bo krovni dokument za prijavo tretje faze Operacije SRIP PMiS, ki se prične z 09. 01. 2020.

Skladno s sklepom Koordinacije Vertikal, z dne 13. 09. 2019 se je zbiranje predlogov kandidatov izvedlo dopisno, v obdobju: 17. 09.-24. 09.2019.

Volilni zbori se bodo, prav tako v skladu z zgoraj navedenim sklepom, izvedli preko dopisnega glasovanja, obliki spletne aplikacije za oddajo glasu, ki bo potekalo v obdobju:

26. 09. (od 7 ure zjutraj) – 30. 09. 2019 (do 19 ure popoldan).

Glasovanje bo v omenjenem obdobju možno na povezavi:

https://forms.gle/vtgHAhtiKyLerCwe6

Vodjo vertikale volijo vsi člani vertikale, predstavnika članov v programskem svetu iz raziskovalnih organizacij volijo le raziskovalne organizacije, predstavnika članov v programskem svetu iz gospodarskih organizacij volijo le gospodarske družbe. Vsak član SRIP PMiS ima pravico oddaje enega glasu, s predpostavko o izpolnjevanju pravil glasovanja, ki so podrobneje opredeljena v Poslovniku SRIP PMiS.

Glasovanje: DA, v kolikor se strinjate s predlogom kandidature in NE, v kolikor se ne strinjate s predlogom kandidature.

Bled eConference, 18.-21. junij 2017

V času od 18.-21. junija 2017 bo potekala Blejska e-conferenca, ki letos svoja vrata odpira že 30-tič. Tema letošnje konference je Digitalna preobrazba.
Prvi dan letošnje konference bo usmerjen v diskusije o izzivih digitalne preobrazbe, ki se dotikajo gospodarskih, raziskovalnih, izobraževalnih in vladnih organizacij.

Konferenca se prične v ponedeljek, 19.6.2017 ob 9.00 z nagovorom dr. Paula Timmersa (Former Director European Commission – Digital Society, Trust & Cybersecurity) na temo: »The next 30 years: transforming digital policy and digital business. And what you can do about it«.

V sklopu prvega dne se bo ob 14.00 uri začel tudi Digitalni forum, ki ga so-organizirata Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in SRIP – Pametna mesta in skupnosti. Digitalni forum bo potekal v obliki “world cafe”, kjer so vsi udeleženci aktivno vključeni v usmerjene in moderirane diskusije. Izsledki diskusij bodo opredelili skupna izhodišča in potrebne nadaljnje korake, ki jih je potrebno storiti v procesu digitalne preobrazbe za dobrobit razvoja družbe in naših življenj.

Vabimo vas, da se nam pridružite in prispevate k oblikovanju boljše družbe za vse!

Final Program

SRIP PMiS – partner dogodka Living bits and things 2017

Na Bledu bo 19. in 20. junija 2017, potekal že 7. mednarodni “IoT -Internet of Things” dogodek, Living bits and things 2017.

SRIP PMiS je v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo partner tega vodilnega mednarodnega poslovno-tehnološkega dogodka s področja interneta stvari – IoT, v regiji osrednje in vzhodne Evrope.

Dogodek vsako leto pritegne vrhunske govorce iz vsega sveta ter najbolj inovativna slovenska in tuja podjetja s področja tehnologij IoT. Poleg številnih interaktivnih delavnic, predstavitev in okroglih miz, ki bodo tudi letos med seboj povezovala podjetja različnih velikosti in raziskovalce, bo tudi tokrat posebni poudarek namenjen uporabi tehnologij, dodani vrednosti in praktičnim primerom rešitev.

Več informacij

Izzivi občin

Sodelovani smo na Urbanem Forumu, kjer so predstavniki občin spregovorili tudi o svojih izzivih.

Kot najpomembnejši so se izkazali:

  • energija, še posebno energetska obnova stavb (vrtci, šole, športni objekti, itd.), posebno zahteven izziv pa je obnova starih, spomeniško zaščitenih stavb;
  • obvladovanje vodnih virov, tako pitne vode (obnova vodovodov), kot izraba uporabljene oz. meteorne vode;
  • promet (stroški JPP, zastoji, parkirišča);
  • potreba po skupni IT infrastrukturi (nabava, vzdrževanje) občin;
  • ekonomija delitve na različnih področjih;
  • recikliranje prostora;
  • sistemi na ključ, ki jih lahko občine najamejo.