SRIP PMiS na dogodku “Novi izzivi 2019”, 18. 04. 2019, Brdo pri Kranju

Konferenca Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, v organizaciji UL RS je bila namenjena digitalizaciji storitev na področju brezgotovinskega plačevanja in pametnih mest oziroma pametnih skupnosti.

Govorci so predstavili aktualne regulatorne in tehnične novosti na področju plačilnih storitev.

Ukvarjali so se tudi s priložnostmi in nevarnostmi za vse nas, pa tudi z izzivi za podjetja ter javne in druge ustanove.

Tudi SRIP PMiS je na konferenci predstavil svoja izhodišča in nekatere primere dobrih praks. Nekaj foto in video utrinkov je že na voljo na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#ODMEVI2018

Objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer.

Slovenski podjetniški sklad je objavil že deset vavčerskih pozivov:

 • Vavčer za certifikate kakovosti,
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za kibernetsko varnost

Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. 

Informacija o nameri razpisa OISAIR Proof of Concept

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v projektu OIS-AIR, Vzpostavitev sistema odprte inovacije na področju jadransko-jonske regije, financiranega iz programa Interreg Adrion. V okviru projekta bodo v naslednjih tednih objavili razpis OISAIR Proof of Concept (razpis PoC), katerega cilj je razvoj tehnologij in patentov v tržne aplikacije in produkte preko sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij in MSP.

Upravičeni prijavitelji so javne raziskovalne organizacije in univerze s sedežem v jadransko – jonski regiji ter (v drugi fazi) mikro, majhna in srednja podjetja s sedežem v jadransko – jonski regiji. Predlog projekta bo upravičen, če ga bosta skupaj prijavili raziskovalna organizacija (upravičenec do vavčerja) in podjetje (podporni partner). V določenih primerih bo dovoljena prijava tudi več kot enega projekta.

Preko razpisa bo ponujena finančna podpora desetim najboljšim skupnim inovacijskim projektom v obliki inovacijskih vavčerjev v vrednosti 18.500 EUR na vavčer. Podprti bodo skupni inovacijski projekti z naslednjih tematskih področij: transport in mobilnost, energetika in okolje, agro- in bioekonomija.

Ko bo znan datum objave razpisa, bodo organizirali informativne dogodke, na katerih bodo podrobneje predstavili razpis, vse informacije pa bodo objavljene tudi na spletni strain projekta www.oisair.net.

Srečanje Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

19. 04. 2019 je v Ljubljani zasedala Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo vodi državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Nevenka Ribič. Njeni člani, državni sekretarji, so obravnavali dosedanji napredek pri izvajanju S4 in ugotovili, da je v prvih treh letih njenega izvajanja, od leta 2016 do 2018, prišlo do opaznega kvalitativnega napredka pri delovanju inovacijskega ekosistema. Člani skupine so se tudi strinjali, da je bilo na osnovi S4 spodbujenih veliko uspešnih projektov in sodelovanj, še posebej med podjetji in institucijami znanja. Zasluge za to imajo tudi Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP).

Več informacij na spletni povezavi.

Konferenca Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems

03. 04. 2019 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala konferenca z naslovom Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems.

V organizaciji Evropske komisije in Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja je potekala mednarodna konferenca, kjer so vidni predstavniki evropskih in slovenskih institucij naslovili omenjene izzive, obenem pa tudi predstavili vzorčne primere inoviranja in podali predloge za nadaljnje izboljšave odprtega inovacijskega ekosistema.

Slike in prezentacije si lahko ogledate na spletni povezavi.

Slovenski podjetniški sklad objavlja še dodaten vavčer za DIGITALIZACIJO in sicer Vavčer za kibernetsko varnost!

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčerji s področja DIGITALIZACIJE. Poleg vavčerja za pripravo digitalne strategije, vavčerja za digitalni marketing in vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, SPS objavlja še VAVČER za KIBERNETSKO VARNOST.

Kaj podjetjem omogoča vavčer za kibernetsko varnost?

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (MSP) k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje.

Javni razpis P1 plus 2019, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Namen razpisa:
Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

Upravičenci:
Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 

Roki za oddajo vlog so: 15. 04., 01. 05., 15. 05., 01.0 6., 15. 06., 01. 07., 01. 09., 15. 09., 01. 10., 15. 10. 2019

Razpis Mikrokredit P7, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je ponovno razpisal MIKROKREDIT P7, katerega glavne značilnosti so zelo nizka obrestna mera in ugodno zavarovanje kredita. Na voljo za mikro in mala podjetja. Krediti v vrednosti 5.000€ – 25.000 €.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

– ohranitev delovnih mest,

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15. 04., 25. 04., 09. 05., 23. 05., 06. 06., 20. 06. in 04. 07.2019

*Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.Objavljen razpis vavčerjev za nujno digitalizacijo MSP

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Slovenskega podjetniškega sklada danes objavilo tretji sklop vavčerjev (spodbud malih vrednosti  do 10.000 evrov) za mala in srednje velika podjetja (MSP), in sicer bodo ti tokrat namenjeni za podporo izboljšanju digitalnih kompetenc, izdelavi digitalne strategije, izboljšanju kibernetske varnosti in digitalnemu marketingu. Na voljo pa so še tudi drugi razpisi za podporo MSP, tudi za digitalno transformacijo podjetij. Več si lahko ogledate na spletni strani.

Obenem vabljeni tudi k sodelovanju pri pripravi kataloga zunanjih strokovnjakov, za različna področja digitalizacije. Katalog izvajalcev bo podjetjem uporabnikom storitev olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe, izbira iz kataloga pa bo tudi nujna za potrebe nekaterih razpisov s področja sofinanciranja digitalizacije in digitalne transformacije, ki so v pripravi.

Katalog svetovanj in katalog usposabljanj si lahko ogledate tukaj.

Objavljeni razpisi LIFE 2019

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za leto 2019. Tudi letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo 400 milijonov evrov.

Razpisna dokumentacija 2019, ki je dostopna na spletni strani se od lanske ne razlikuje veliko, a prijaviteljem močno priporočamo, da jo pregledajo. Novosti so povzete na prvih straneh smernic za prijavitelje posameznega področja in podrobneje v različnih poglavjih dokumentacije.

Dostopi do razpisne dokumentacije za tradicionalne projekte za posamezna prednostna področja:

Roki za prijavo tradicionalnih projektov so:

Za osnutke projektnega predloga (angleško “Concept Note”):

 • 17.06.2019 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 19.06.2019 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)

Za oddajo celotne projektne prijave (angleško “Full project proposal”):

 • 12.09.2019 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
 • 11.02.2020 za prednostna področja podprograma za Okolje (Okolje in učinkovita raba virov (ENV), Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)) – oddajali bodo le prijavitelji, katerih osnutki projektnega predloga bodo uvrščeni na 2. stopnjo.