Seminar: Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti, 05. 12. 2019, Reaktorski center IJS

Vabljeni na brezplačni strokovni seminar Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti, ki bo potekal v četrtek, 05. 12. 2019, od 09:00 do 13:00 na Reaktorskem centru IJS (dvorana O2).

Usposabljanje, ki ga pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko učinkovitost, je namenjeno predvsem izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov.

Na seminarju boste pridobili vpogled v razvoj na področju izvajanja storitev energetske učinkovitosti s poudarkom na zagotavljanju njihove kakovosti in uvajanju teh sistemov v Sloveniji in širše. Seznanili se boste s postopki, ki jih skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v zvezi z vodenem evidenc kvalificiranih ponudnikov energetskih storitev izvaja MzI.

Delo bo potekalo v obliki predstavitev in vodenih razprav, h katerim so povabljeni vsi udeleženci.

Zbiranje prijav preko spletnega obrazca je možno do 03. 12. 2019.

Več informacij tukaj.

Generalna konferenca UNESCO potrdila sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

Generalna konferenca UNESCO v Parizu je dne 25. 11. 2019, potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani.

S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence. Republika Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO, hkrati bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Medtem je vrsta držav in mednarodnih organizacij že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje z novim centrom.

Vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na “Institutu Jožef Stefan” in obenem Unescove katedre za prosto dostopne izobraževalne vire mag. Mitja Jermol je pojasnil, da bo IRCAI imel status Unescovega centra druge kategorije, v prvi fazi pa naj bi gostoval na IJS.


Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.


Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.
Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja.

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa “Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D – 2019-2023)”, prvi rok 29. 11. 2019

PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je povabilo strokovnjakom na področju digitalne transformacije podjetij za ocenjevanje vlog, v okviru javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023)«.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE
Za ocenjevanje vlog podjetij v letu 2019 bodo upoštevane samo vloge strokovnjakov, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@podjetniskisklad.si, najpozneje do 29. 11. 2019, oziroma do 1. 4. 2020 za ocenjevanje vlog v letu 2020, 1. 4. 2021 za ocenjevanje vlog v letu 2021 ter do 1. 4. 2022 za ocenjevanje vlog v letu 2022.

Več informacij tukaj.

Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 – ASM ’19, 04. 12. 2019, GZS

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM in Združenje kovinske industrije na GZS v sodelovanju s slovensko industrijo organizirata posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 – ASM ’19, dne 04. 12. 2019 ob 9:00 v prostorih GZS.

Na posvetu ASM’19 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na robotiziranih, inteligentnih in inovativnih rešitvah, naprednih tehnologijah v robotskih aplikacijah, povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem digitalizacije in vitkosti, vse v luči Industrije 4.0. Ker je področje I 4.0 v zadnjih nekaj letih zelo aktualno, pa kljub temu še zelo nejasno definirano, so pristopi podjetij pri uvajanju I 4.0 različni. Potekali bodo tudi pogovori na temo KIBERNETSKA VARNOST. Pridobljena nova spoznanja bodo v pomoč strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih.

Dostopen in fleksibilen magistrski program za vodje prihodnosti: Menedžment pametnih mest

DOBA fakulteta, članica SRIP PMiS, ponuja unikaten online študijski program Menedžment pametnih mest, kjer boste sistemsko povezovali strateško vodenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranja, trajnosti razvoj ter komuniciranje in participacijo. Učitelji, priznani strokovnjaki s področja pametnih mest in skupnosti, v predmete vključujejo reševanje konkretnih izzivov in problemskih nalog, ki jih predlagajo mesta in skupnosti. Del študija so tudi strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks doma in v tujini.

Več informacij o študijskem programu tukaj.

H2020 Fast Track to Innovation, naslednji rok za prijavo 19. 02. 2019

The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge. Hkrati pospešuje vstop na trg prebojnim inovacijam skozi financiranje v okviru odprte in dostopne sheme, ki podpira ideje konzorcijev inovatorjev vseh tipov in velikosti iz celotne Evrope.

Cilj razpisa: 

Podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. Nepovratna sredstva so torej namenjena razmeroma zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg (TRL6 – TRL8).

S programom želi EU doseči skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije, malih in srednjih podjetij, akademskih in raziskovalnih institucij ter spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve. Nepovratna sredstva so torej namenjena zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg.

Konzorcij: 

  • 3 do 5 pravnih oseb.
  • Zastopane morajo biti vsaj 3 različne države EU, ali pridružene države program Horizon 2020.
  • Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

Več informacij tukaj.

Forum Slovenske digitalne koalicije, 26. 11. 2019, Hiša Evropske unije

Vabljeni na Forum Slovenske digitalne koalicije v torek, 26. 11. 2019, od 09:00 – 14:00 v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

Forum je namenjen deležnikom in podpornikom digitalizacije ter zainteresirani javnosti kot pregled strateških in zakonskih usmeritev, dosedanjih aktivnosti in oblikovanju prihodnjih ciljev.

Več informacij s prijavnim obrazcem tukaj.

Vabilo na usposabljanje za MSP: Od ideje do komercializacije, 10. 12. 2019, GZS

Evropski patetni urad v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Uradom RS za intelektualno lastnino organizira dogodek za mala in srednja podjetja (MSP) na temo varstva intelektualne lastnine.

Usposabljanje je namenjeno predvsem tehnološko usmerjenim malim in srednjim podjetjem (MSP), osebju, ki sodeluje pri upravljanju intelektualne lastnine, osebju na oddelkih za raziskave in razvoj ter podjetniškim svetovalcem.  

Intelektualna lastnina predstavlja pomemben del vrednosti podjetja, hkrati pa podjetju omogoči večjo prepoznavnost na trgu, nove poslovne možnosti, prednost pred konkurenti in svobodo delovanja. Za varstvo intelektualne lastnine lahko podjetja v Sloveniji pridobijo nepovratna sredstva v okviru razpisa Slovenskega podjetniškega sklada.

Kdaj: 10. 12. 2019, od 8:30 do 16:00.

Kje: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A.

Kaj boste izvedeli?

  • Katera so osnovna orodja za MSP in katere so običajne prepreke in pasti pri zaščiti intelektualne lastnine?
  • Kako z intelektualno lastnino ustvarjati strateške poslovne prednosti?
  • Kakšno je stanje varstva intelektualne lastnine v Sloveniji in katere so storitve UIL za MSP-je?

Več o dogodku tukaj in tukaj.