AAL: Javni razpis za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja za leto 2020, rok za prijavo 22. 05. 2020

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju za leto 2020. Program AAL  je namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Skupni program AAL je namenjen spopadanju z izzivom staranja prebivalstva z določanjem zakonskega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami o uporabnih raziskavah ter inovacijah na področju IKT za prijetno staranje v informacijski družbi. Glavna dejavnost skupnega programa ALL so raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti. Izvajajo se prek skupno financiranih nadnacionalnih projektov, ki vključujejo partnerje iz vsaj treh različnih sodelujočih držav.

Tema v letu 2020: Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions

Na razpis se lahko prijavijo le organizacije, ki so eksplicitno opredeljene v nacionalnih kriterijih, ki so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo.  

Več o razpisu tukaj.

D4 Action Group meeting, 03. 03. – 04. 03. 2020, Trst

Osnovni namen delovanja programa Acitve and Assisted Living – AAL je vpeljava digitalne transformacije na področju zdravja in socialne vključenosti starajoče se populacije. Spodbuja različne akterje, kot so skupnosti v mestih ali na podeželju, pokrajine, zdravstvene in oskrbovalne sisteme, da se povežejo z malimi in srednjimi podjetji in industrijo, ki trenutno koncipira digitalno tehnologijo jutrišnjega dne. 

AAL program torej išče in podpira inovativne tehnološke rešitve za aktivno zdravo staranje in jim pomaga do lansiranja na trg s pomočjo  medsebojnega povezovanja.

V povezavi s tem vas vabimo, da se udeležite dogodka D4 Action Group meeting, ki bo potekal v Italiji v Trstu, od 03. 03. 2020 do 04. 03. 2020.

Več informacij si oglejte tukaj in v vabilu.

agenda_d4_meeting_trieste_3-4_march_2020_v1

Vabilo na predavanje Veleposlaništva Japonske in Univerze v Ljubljani: Vloga univerze pri uvajanju Družbe 5.0; 03. 03. 2020, Ljubljana

Veleposlaništvo Japonske in Univerza v Ljubljani organizirata slovensko-japonski seminar z naslovom “Vloga univerze pri uvajanju Družbe 5.0“, posvečen izobraževalnim vidikom projekta humanocentrične, na znanju temelječe Družbe 5.0. 

Dogodek, na katerem bodo sodelovali ugledni govorci iz obeh držav, bo v torek, 03. 03. 2020, ob 10:30 v Lila dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Več podrobnosti je v Vabilu.  
Prijave do 25. 02. 2020.

Vljudno vabljeni!

Society-5.0-Seminar-3-March-20-Invitation

Ne zamudite priložnosti za koriščenje spodbud TETRAMAX!

Odprta sta zadnja klica za aplikativne projekte (Technology Transfer eXperiments) nemenjena posodobitvam izdelkov/procesov z uvajanjem inovativnih tehnologij IKT:

Na spletnih straneh si lahko ogledate posterje do sedaj sofinanciranih projektov, ki so bili predstavljeni na konferenci HiPeac 2020.

Vabljeni k uporabi brezplačnega posredniškega portala, na katerem lahko pregledate obstoječe in dodate svoje ponudbe/povpraševanja ter ob pomoči posrednika poiščete partnerje znotraj vseevropske mreže z več kot 400 vozlišč. Podjetja in institucije z referencami na področjih CLEC lahko portal izkoristijo za promocijo lastnih kompetenc.

Za dodatne informacije se obrnite na Kompetenčni center CLEC, clec@ijs.si, Tel: 01 4773385.

Bilateralna delavnica Nanotechnology and nanoApplication, 05. in 06. 02. 2020, Institut “Jožef Stefan”

Vabljeni na bilateralno delavnico Nanotechnology and nanoApplication, ki jo organizirajo HoM Nanotehnologija v okviru SRIP TOP, CO Nanocenter in Institut »Jožef Stefan«.

DATUM IN LOKACIJA
05. in 06. 02. 2020, Institut “Jožef Stefan”, Velika predavalnica

Na delavnici bodo predstavljene najsodobnejše raziskave na področju nanotehnologije z namenom povečanja možnosti projektnega sodelovanja (bilaterala, Interreg, Horizon Europe) in neformalnih sodelovanj.

Prvi dan je usmerjen bolj v znanstvene tematike in voden ogled laboratorijev CO Nanocentra na IJS.

Drugi dan bodo predstavljene aplikativne raziskave, njihovi rezultati in možnosti sodelovanja s podjetji pri prenosu odkritij v industrijsko uporabo.

Prijave na dogodek so obvezne. Število prijav je omejeno.

Več informacij, program in prijavni obrazec tukaj.

INNOWWIDE: 2. razpis za podporo inovativnim malim, srednje velikim in zagonskim podjetjem, rok za prijavo 31. 03. 2020

V okviru projekta INNOWWIDE je razpisan 2. razpis za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem ter zagonskim podjetjem, ki želijo prodreti na trge izven Evrope (države v razvoju ter države kot so Brazilija, Rusija, Indija, Mehika in Kitajska).

KAJ JE INNOWIDE
INNOWWIDE – Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE markets je projekt Obzorja 2020, katerega cilj je financirati vsaj 120 evropskih inovativnih malih, srednjih in start-up podjetji za izvajanje projekta VAP (Viability Assessment Projects) na trgih zunaj Evrope.

VAP
Izvedena bosta dva razpisa s skupnim proračunom 7,2 milijona EUR, kar bo omogočilo financiranje 120 podjetjem (60.000 EUR/podjetje).
Cilj na trgu so države, ki so v razvoju in velikem gospodarskem porastu (Rusija, Indija, Kitajska, Mehika) in že razvite države, vsem je namenjen enak znesek financiranja.


Drugi razpis se je odprl 15. 01. 2020 in traja do 31. 03. 2020.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

  • MSP – mala in srednja podjetja vključno mlada in start-up podjetja iz katerega koli sektorja
  • upravičenec mora biti podjetje (poslovna korporacija, zadruga) v gospodarski dejavnosti; mora prodajati izdelke ali nuditi storitve na trgu
  • sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali Obzorju 2020 pridruženi državi
  • upravičenec, ki želi začeti poslovanje na novih in nastajajočih trgih po celem svetu.

KJE SE PRIJAVITI?
Prijave potekajo na spletni strani www.innowwide.eu, pod ikono “apply now”.
Vodnik za prijavo

Rezultati bodo znani konec junija 2020.  

INNOWWIDE-Call-2-Flyer

Poslovni obisk mikro, malih in srednje velikih podjetij v Kanadi, 23. – 28. 03. 2020

Vabljeni na poslovni obisk, ki ga organizirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenski podjetniški sklad (SPS). Pri pripravi sodelujeta tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Javna agencija SPIRIT Slovenija (SPIRIT).

Namen poslovnega obiska je povezati slovenska podjetja s kanadskim trgom (navezava stikov s tujimi podjetji in gospodarskimi ter vladnimi institucijami) v panogah, kjer obstaja potencial za povečanje sodelovanja, in s tem spodbuditi internacionalizacijo ter izvozno usmerjenost MSP-jev. Eno izmed ključnih vodil pa je tudi izkoristiti potencial, ki ga prinaša Sloveniji in Kanadi CETA – gospodarski in trgovinski sporazum EU s Kanado.

Ključne komponente obiska:
– gospodarski forum,
– B2B sestanki,
– srečanje z ministrstvi in/ali trgovinskimi organizacijami v Kanadi,
– obiski sejmov in konferenc, obiski podjetij in institucij na terenu.

Ciljna javnost in poudarjene panoge:
– Podjetja (SME, start upi) ter raziskovalni inštituti s področij: umetna inteligenca, IKT in digitalizacija, napredna proizvodnja, biotehnologija in inovacije v zdravstvu itd.

Udeležba predstavnikov državnih institucij:
– Državni sekretar mag. Aleš Cantarutti, MGRT
– Generalni direktor mag. Iztok Grmek, MZZVP
– dr. Melita Gabrič, veleposlanica RS v Kanadimag.
– Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad
– mag. Karin Žvokelj, SPIRIT Slovenija

Osnutek programa, stroški kotizacije, prijavni obrazec in ostale informacije tukaj.