Mesec: marec 2019

Pametne tehnologije v pametnih mestih v oddaji »Na kratko«

Pri konceptu pametnega mesta in pametne skupnosti gre za preplet tehnologij in novega pristopa razmišljanja, s ciljem povečanja kakovosti življenja prebivalcev. Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo pri upravljanju in vodenju sistema ter pri participativnem odločanju prebivalcev. Posledično je prebivalcem zagotovljeno udobnejše življenje, na vseh področjih udejstvovanja in bivanja. Strateško Razvojno...

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, rok za oddajo 15. 05. 2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v...

JRC – prosta delovna mesta in raziskovalna infrastruktura

Skupno raziskovalno središče Evropske Unije je odprlo svoje raziskovalne infrastrukture. JRC je februarja objavil več prostih delovnih mest po svojih enotah. Med temi naj bi bilo kar 80 stalnih pozicij (permanent position). JRC naj bi se tako odločil tudi na podlagi dejstva, da naj bi okoli 80 % zaposlenih...

Razpis za zbirnaje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje, rok za prijavo 14. 05. 2019

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije je objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za obdobje 2019-2020, na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020....

Mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019, 08. – 10. 05. 2019, Avstrija

V avstrijskem Bad Radkersburgu bo potekala mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019. Dogodek organizirajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, podpira pa ga organizacija Alps-Adriatic Alliance. Rdeča nit dogodka je aktivno in zdravo staranje, na temo česar bodo organizirane številne prezentacije, paneli, okrogle mize in delavnice. Obrazec za prijavo....

EIT Zdravje nagrade Innostars, rok za prijavo 27. 03. 2019

Združenje evropskih inovacijskih tehnologij EIT Zdravje razpisuje nagrado Innostars za inovacije na poročju zdravja in sicer za pospešitev transferja inovacij na trge in verifikacijo potreb po proizvodu/storitvi na trgu ter s tem za povečanje možnosti, da se pridobijo sredstva za investiranje privatnega kapitala. Udeleženci v programu dobijo mentorstvo, usposabljanje in intervjuje...